Palīdzot citiem sagādā prieku sev

Tuvojoties gada gaišākajiem svētkiem, Irīna no Rīgas izteica savu vēlmi palīdzēt vientuļām seniorēm no Preiļiem. Sadarbībā ar biedrību “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” tika apzinātas seniores un viņu vēlmes. Irīna sarūpēja visām trijām seniorēm pa dāvaniņai un nogādāja tās uz Preiļiem. Pašā Ziemassvētku priekšvakarā dāvaniņas tika pasniegtas Veltai, Emīlijai un Helēnai. Seniorēm bija patiess prieks saņemt šādu negaidītu pārsteigumu un ikviena sirsnīgi pateicas Irīnai par viņas rūpēm. Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis” sirsnīgi pateicas Irīnai, kas ļāva vientuļajām seniorēm gūt pozitīvas emocijas.

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” aicina ikvienu darīt labos darbiņus un palīdzēt līdzcilvēkiem, kuriem pašreiz klājas grūtāk vai kuri jūtas vientuļi. Kopīgiem spēkiem mēs ikdienu padarām piepildītu ar gandarījuma sajūtu, ar smaidiem sejās, ar pozitīvām emocijām.