Noslēgusies kārtējā akcija RIMI veikalos, biedrībā „ Puķuzirnis” pārtikas pakas jau pieejamas

Piektdien, 10. novembrī, visā Latvijā norisinājās lielveikalu tīkla Rimi un Latvijas Samariešu apvienības rīkotā kampaņa „Pārtikas banka Paēdušai Latvijai””. Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” (turpmāk – Biedrība) tās valdes priekšsēdētājas Ineses Matisānes vadībā šajā akcijā piedalījās jau trešo reizi, pārtikas produktus ar ilgu derīguma termiņu aicinot ziedot tiem pircējiem, kas apmeklēja Daugavpils RIMI Cietokšņa ielā 70. Kopumā tika saziedotas 135 dažāda satura pakas, jo vairums iedzīvotāju ziedoja kādu vienu produktu, piemēram, cukuru, miltus, putraimus. Tāpēc veicot paku komplektēšanu, iekļaujot produktus no dažādām pārtikas produktu grupām, Biedrībā šobrīd ir pieejamas 80 pārtikas pakas. Tāpat kā iepriekš, pārtikas pakas iespējams saņemt ģimenēm ar bērniem no Preiļu un Riebiņu novadiem, kurām pašvaldība dažādu apstākļu dēļ nevar piešķirt trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu un kuru ienākumi ir zem iztikas minimuma – 252EUR uz 1 ģimenes locekli. Paka tiek piešķirta, lai sniegtu atbalstu  ikdienas pārtikas nodrošināšanā trūkumā nonākušajām ģimenēm. Paku nepieciešamību apliecina to ģimeņu skaits, kuras tās saņēmušas pēdējo mēnešu laikā. Ja pirmās akcijas laikā pakas tika izsniegtas vien 16 ģimenēm, tad jau šobrīd to skaits ir dubultojies, kā arī pārādījusies lielāka interese no pašvaldību sociālo dienestu puses, kuri šo atbalsta veidu iesaka saviem iedzīvotājiem kā alternatīvu gadījumos, kad pašvaldības palīdzība nav pieejama. Tas apliecina nevalstiskā sektora darbības būtiskumu sociālās palīdzības un pakalpojumu jomā.

 Lai saņemtu pārtikas produktus, pieaugušajam ģimenes pārstāvim personīgi jāierodas Biedrības telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos (Preiļu 1.pamatskolas vecā korpusa 1. stāvā, ieeja no sporta laukuma puses). Tiem, kuri pārtikas paku vēlas saņemt pirmo reizi, jāaizpilda noteikta parauga iesniegums, kurā jānorāda dati par sevi, kopējie ģimenes ienākumi mēnesī (jāuzrāda arī tos apliecinoši dokumenti, piemēram, izziņa no darba vietas vai izdruka no internetbankas), informācija par bezdarbnieka statusu, sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu, kā arī jāparakstās par pakas saņemšanu. Pakas iespējams saņemt jau sākot ar 14. novembri darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00. Aicinām sekot arī aktuālajai informācijai Biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv.

Biedrība pateicas brīvprātīgajiem dalībniekiem Liānai Leperei, Laumai Reliņai, Kristapam Lisicinam un Evitai Piļščikovai par aktīvu līdzdalību akcijas norisē.

Biedrība dibināta 2014. gada 11. septembrī ar mērķi veicināt ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzību. 2016. gada 19. aprīlī Biedrība reģistrēta arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle