Biedrībā „ Puķuzirnis” iespējams saņemt pārtikas pakas

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” (turpmāk – Biedrība), kas iesaistījusies lielveikalu tīkla Rimi un Latvijas Samariešu apvienības rīkotajā kampaņā „Pārtikas banka Paēdušai Latvijai””, ģimenes ar zemiem ienākumiem joprojām aicina saņemt pārtikas pakas. Īpaši aicinām ģimenes ar bērniem līdz gada vecumam, jo Biedrības valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne, sadarbojoties ar Latvijas Samariešu apvienību, papildus akcijas pakām ir sarūpējusi HIPP piena maisījumus mazuļiem. Lielā daudzumā ir sarūpēti arī zivju konservi un dažādi sieri, kuri tāpat tiks izsniegti ģimenēm.Atgādinām, ka pārtikas pakas iespējams saņemt ģimenēm ar bērniem no Preiļu un Riebiņu novadiem, kurām pašvaldība dažādu apstākļu dēļ nevar piešķirt trūcīgas/ maznodrošinātas ģimenes statusu un kuru ienākumi ir zem iztikas minimuma – 252EUR uz 1 ģimenes locekli. Paka tiek piešķirta, lai sniegtu atbalstu  ikdienas pārtikas nodrošināšanā trūkumā nonākušajām ģimenēm.

 Lai saņemtu pārtikas produktus, pieaugušajam ģimenes pārstāvim personīgi jāierodas Biedrības telpās Daugavpils ielā 34, Preiļos (Preiļu 1.pamatskolas vecā korpusa 1. stāvā, ieeja no sporta laukuma puses). Tiem, kuri pārtikas paku vēlas saņemt pirmo reizi, jāaizpilda noteikta parauga iesniegums, kurā jānorāda dati par sevi, kopējie ģimenes ienākumi mēnesī (jāuzrāda arī tos apliecinoši dokumenti, piemēram, izziņa no darba vietas vai izdruka no internetbankas), informācija par bezdarbnieka statusu, sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu, kā arī jāparakstās par pakas saņemšanu. Pakas iespējams saņemt jau 7. septembrī, kā arī turpmāk sākot ar 11. septembri darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 13.00. Aicinām sekot arī aktuālajai informācijai Biedrības mājas lapā www.pukuzirnis.lv.

Nākamā kampaņa RIMI lielveikalos plānota 10. novembrī.

Biedrība dibināta 2014. gada 11. septembrī ar mērķi veicināt ģimeņu ar bērniem interešu aizsardzību. 2016. gada 19. aprīlī Biedrība reģistrēta arī Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

 Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle