Apstiprināts biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” projekts “Aprīkojuma un inventāra iegāde saturīgai brīvā laika pavadīšanai”

2020.gada sākumā tika apstiprināts biedrības “Puķuzirnis” projekts “Aprīkojuma un inventāra iegāde saturīgai brīvā laika pavadīšanai” (Projekts Nr.19-03-AL21-A019.2205-000002), kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta ietvaros tiks iegādāts ziemas aktīvās atpūtas inventārs (121 dažādu izmēru slidu pāris, 35 hokeja nūjas, 100 hokeja ripas  un apavu žāvētājs), nometņu un izbraukuma apmācību tehniskais inventārs (1 ekrāns, 1 tāfele, 2 termosi, 6 saliekamie galdi ar soliem, 40 āra krēsli, 1 nojume, 1 projektors), nometņu un izbraukuma apmācību radošā aprīkojuma inventārs (2 piepūšamo slēpju komplekti, 4 gaismas galdi un 1 aktivitāšu kubs). Viss iegādātais aprīkojums būs pieejams ikvienam interesentam bez maksas. Jācer, ka nākošajā ziemas sezonā būs sals un sniegs, lai ziemas aktīvās atpūtas inventāru varētu izmantot gan bērni, gan viņu vecāki un vecvecāki.

Biedrības mērķis ir ģimenēm ar bērniem piedāvāt jaunus pakalpojumus saturīgai, pilnvērtīgai un kopīgai brīvā laika pavadīšanai dažādos gadalaikos. Lai bērni varētu izaugt par laimīgiem un pašpietiekamiem, vecākiem ir jāiegulda laiks kopīgās aktivitātēs. Mūsdienās bieži vien bērnu brīvo laiku aizņem modernās tehnoloģijas un viedierīces. Projekta ietvaros iegādātais aprīkojums un īstenotie pasākumi tiks izmantoti, lai mudinātu vecākus stiprināt attiecības ar bērniem un pavadīt vairāk laika kopā. Pavadītais laiks ļaus bērniem iegūt pozitīvas emocijas, uzmanību un kopīgas atmiņas ar vecākiem. Ģimene ir vide, kur bērns aug, attīstās un pilnveidojas, tāpēc ir svarīgi no bērnības parādīt bērnam mīlestību un savstarpējo cieņu vienam pret otru. Projekta paredzamie rezultāti ir uzlabotas brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm ar bērniem ziemas periodā, uzlabots pakalpojums – nometņu organizēšana, ģimenēm, bērniem un jauniešiem, kā arī pilnveidots izbraukuma apmācību saturs un tajos piedāvātās aktivitātes.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 14 999,25 no kurām publiskais finansējums EUR 13 499,33 un EUR 1 499,92 ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja

Zoja Afanasjeva

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” brīvprātīgā