Aizkalnes ciematā izveidots jauns rotaļu laukumiņš bērniem

Rudenim iekrāsojot pirmās koku lapas, krāsainas pārvērtības notikušas arī rotaļu laukumiņā Aizkalnes ciematā – savu mūžu nokalpojušā laukumiņa vietā nu slejas jauna rotaļu iekārta, kas sevī apvieno slīdkalniņu, taisnās zviedru kāpnes, slīpo alpīnistu sienu, divu veidu šūpoles un kluču spēles. Turklāt šis laukumiņš vizuāli atšķiras no citviet redzētajiem – tā patrons ir gotiņa, par ko liecina stilizēts gotiņas galvas atveids laukumiņa iekārtas korē. Visas idejas, kādam jāizskatās laukumiņam, realizēt palīdzēja SIA „Z Company” Ilgas Zalānes personā.
Kad pavasarī Latvijas Mobilais Telefons, sadarbībā ar Preiļu novada domi, izsludināja projektu konkursu, vairākām māmiņām, kurām ir bērni pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā, radās ideja par jauna rotaļu laukuma izveidi, jo līdz šim Aizkalnes ciematā vienīgais bērniem pieejamais rotaļu laukums bija krietni novecojis – slīdkalniņš tajā bija vēl no pagājušā gadsimta astoņdesmitajiem gadiem, kas savas jaunības dienas bija vadījis kādreizējā bērnu dārza teritorijā, bet, pēc tā slēgšanas, savu darba dzīvi turpinājis kādreizējās skolas teritorijā. Šūpoles, kas apvienotas ar rāpšanās kāpnēm, un smilšu kaste, lai arī gadu skaita ziņā krietni jaunākas par slīdkalniņu, bija ne mazāk bēdīgā stāvoklī. Pateicoties kuplajam projekta atbalstītāju pulkam, kuri par laukumiņa nepieciešamību balsoja gan sūtot īsziņas, gan balsojot interneta vietnē un aizpildot anketas, vasaras sākumā tapa skaidrs, ka laukumiņš Aizkalnē būs! Vasaras mēnešos, sadarbojoties ar Aizkalnes pagasta pārvaldi, ir tikušas demontētas vecās rotaļu laukuma iekārtas un sakopts zālājs, lai par LMT piešķirto finansējumu varētu uzstādīt jauno iekārtu, kas nu veiksmīgi ir paveikts.

Droša un mūsdienīga laukuma izveide ir ne tikai prieks bērniem, tādejādi jau no mazotnes popularizējot veselīgu un aktīvu dzīves veidu, bet arī vidi uzlabojošs objekts, jo laukumiņš atrodas pagasta centrā – līdzās teritorijai, kur skolai bija sporta laukums. Ikdienā tam garām brauc ne tikai vietējie iedzīvotāji, kas dodas iepirkties uz laukumam līdzās esošajiem diviem veikaliem, bet tūrisma sezonas laikā arī novada viesi, kuri apmeklē Raiņa muzeju „Jasmuiža” un tālāk dodas Daugavpils virzienā.

Projekta rezultātā bērniem ir iespēja rotaļāties mūsdienīgā un drošā rotaļu laukumā, uzlabojot veselību, ko veicina aktivitātes svaigā gaisā, attīstot fizisko sagatavotību, ko sniedz iespēja fiziski darboties rotaļu laukumā šupojoties, rāpjoties u.tml., veicinot socializēšanās procesu, ko sekmē līdzdarbošanās ar vienaudžiem, attīstot radošumu un motoriku, ko nodrošina dažādu rotaļu laukuma izveidē izmantoto elementu iepazīšana, kā arī apgūstot jaunas vai pilnveidojot jau esošās zināšanas, ko nodrošina izglītojošo spēļu iekļaušana rotaļu laukuma objektos – tik daudzas patiesībā ir laukumiņa funkcijas! Paldies daudzajiem atbalstītājiem, un laipni aicināti apmeklēt laukumiņu!

projekta pieteicēja un īstenotāja Anita Gāga