Piesakies Ģimenes nometnēm!!!

Vasara ir īstais laiks, lai gūtu jaunus iespaidus un pieredzi. Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” sadarbībā ar Preiļu novada domi sniedz lielisku iespēju vecākiem ar bērniem pavadīt interesanti un aizraujoši laiku kopā, stiprinot ģimenes savstarpējās attiecības.

Aicinām Preiļu novada daudzbērnu ģimenes piedalīties bezmaksas nometnēs – “MANA AKTĪVĀ ĢIMENE” no 07.08.2020 līdz 09.08.2020 un “MANA RADOŠĀ ĢIMENE” no 21.08.2020 līdz 23.08.2020. Nometņu galvenais mērķis ir veicinātu aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, stiprināt patriotiskās jūtas ģimenē, ģimenes vērtību apzināšanu un to uzturēšanu caur kopīgām aktivitātēm. Nometnes notiks atpūtas bāze “Zolva”.

Lasīt vairāk

Aizvadīts seminārs speciālistiem un vecākiem par sadarbību ar “sarežģīto” bērnu

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis ”” sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu 10. un 11.jūlijā deva iespēju Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Vārkavas un Līvānu novadu bērnu vecākiem, pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem piedalīties izglītojošā bezmaksas seminārā “Kā sadarboties ar bērnu, kurš nesadarbojas?”. Jāatzīst, ka seminārs raisīja interesi ļoti daudziem – kopumā to apmeklēja 53 dalībnieki, tai skaitā arī bērnu, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, vecvecāki, kā arī medicīnas darbinieks.

     Semināru vadīja lektore ar lielu praktiskā darba pieredzi Ilona Smirnova – ABA terapeite, uzvedības analītiķe, Biedrības “Autisma centrs” speciāliste. Pirmā semināra diena tēma tika veltīta tieši tam, kā sadarboties ar bērnu, kuram kontakta veidošana ar pieaugušo ir ļoti apgrūtināta. Lektore labi iezīmēja tās kļūdas speciālistu darbībā, kas tiek pieļautas, uzsākot darbu ar “sarežģīto” bērnu un minēja piemērus, kas reāli darbojas, lai kontakts tiktu nodibināts. Semināra otrajā dienā tika stāstīts par to, kā saprast un mainīt bērna uzvedību. Kā atzina semināra dalībnieki, patika lektores prasme vienkāršiem vārdiem izskaidrot, kas ir ABA terapija un kā tā strādā – tika demonstrēti video sižeti par to, kā konkrētā metode darbojas praksē. Par savu pieredzi saskarsmē ar bērnu, kuram ir autiskā spektra traucējumi, dalījās arī paši vecāki un vecvecāki.    

Semināra noslēgumā dalībnieki saņēma apliecinājumu.

Seminārs notika projekta “ABA terapijas un silto smilšu nodarbības bērniem ar autismu un autiskā spektra traucējumiem” ietvaros, ko finansē nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” no ziedotāju līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja

Zoja Afanasjeva, biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs ‘Puķuzirnis”” brīvprātīgā

Preiļos 10. un 11.jūlijā seminārs pedagogiem un vecākiem, kuriem ir bērns ar autismu/ autiskā spektra traucējumiem

Autisms ir divdesmit pirmā gadsimta kaite, kura diemžēl savu uzvaras gājienu “svin” tieši šobrīd. Laikā, kad zinātnes attīstība ir gājusi lielu soli uz priekšu, dažādu vides faktoru iespaidā tieši pēdējos gados autisms tiek noteikts veselu vecāku bērniem. Bērniņa ienākšana ģimenē ir liels prieks un milzu atbildība. Atbildība kļūst divtik liela, kad vizuāli it kā veselam bērnam tiek manītas autisma iezīmes. Apkārtējie, kas nezina, kas ir autisms, bieži uzlūko vecākus ar nosodījumu, ka viņu bērns neprot uzvesties un vecāki nav pievērsuši viņam uzmanību.

Saprotams, atbalsts ir vajadzīgs ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, kuri ir vieni ar diagnozi – autisms. Mazpilsētās ir ierobežotas iespējas saņemt atbalstu speciālistu trūkuma dēļ. Nogādāt bērnu pie speciālistiem lielajās pilsētās, kurās ir praktiķi darbā ar autisma bērniem, ir laikietilpīgi un finansiāli dārgi. Lai arī laikietilpīgs un ne bez sarežģījumiem, ir iekustināts process, lai arī Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas un Līvānu novadu ģimenēm būtu iespēja tuvāk dzīves vietai tikties ar augsta līmeņa speciālistu.

Aizvadītā gada nogalē nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizēja Lūgšanu brokastis, kurās tika saziedoti vairāk kā trīs tūkstoši eiro un tie, sadarbībā ar biedrību “Ģimeņu atbalsta centrs  “Puķuzirnis”’ tiek novirzīti gan vecāku, kuri audzina bērnu ar autismu/ autiskā spektra traucējumiem, gan speciālistu atbalstam. Pateicoties ziedotāju atbalstam, no 9.jūlija līdz 11.jūlijam divpadsmit bērnu, kuriem ir autisms vai autiskā spektra traucējumi, vecākiem būs iespēja saņemt bezmaksas individuālas konsultācijas Preiļos pie ABA terapeites, uzvedības analītiķes, biedrības “Autisma centrs” speciālistes Ilonas Smirnovas. Konsultācijas notiks biedrības “Puķuzirnis” telpās Daugavpils ielā 34, iepriekš gan obligāti nepieciešams reģistrēties. Savukārt tiem pieciem bērniem, kuriem noteikts autisms, tiks nodrošinātas desmit individuālas nodarbības – mājas vizītes ar ABA terapeitu. Tāpat tiks novadītas individuālas silto smilšu nodarbības 2 bērniem ar autismu /autisma spektra traucējumiem, ar katru bērnu strādājot 12 nodarbības. Šīs nodarbības vadīs biedrības ‘Puķuzirnis” sertificētie dabas vides estētikas nodarbību speciālisti Ligita Rubīne un Sanita Loginova.

Lai informāciju par galvenajām ABA terapijas tēzēm nodotu iespējami lielākam cilvēku skaitam, gan vecāki, gan pedagogi tiek aicināti uz divu dienu semināru – 10. jūlijā tiks aplūkota tēma “Kā sadarboties ar bērnu, kurš nesadarbojas?” un 11.jūlijā tiks aplūkota tēma “Kā saprast un mainīt bērna uzvedību?”. Vietu skaits seminārā, kurš notiks Preiļu 1.pamatskolas sarīkojumu zālē no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00,  ir ierobežots, obligāta ir reģistrēšanās semināram uz abām divām dienām līdz 8.jūlijam: https://docs.google.com/forms/d/1-dZ0gogBPyPW-3-EfOxzdfB20cuH4dnT58bUDA6gOiI/edit.

Biedrības valdes priekšsēdētāja Inese Matisāne pateicas ikvienam ziedotājam, Viduslatgales pārnovadu fonda komandai un ikvienam iesaistītajam, kurš ir devis ieguldījumu šāda veida aktivitāšu norisei Preiļos. Kā atzīst I.Matisāne, biedrības  speciālisti jau ilgu laiku bija domājuši, kā rast iespēju palīdzēt šīm ģimenēm, jo bērnu ar autismu patiesi mūsu apkārtnē ir daudz. Pateicoties Lūgšanu brokastīm un dalībai Mazo grantu projektu konkursā sabiedrībā tik aktuālā problēma nu ir iekustināta un pakāpeniski tiks risināta arī lielākos apmēros, sagatavojot ABA terapeitu darbam Preiļos.

Informācijai:

ABA terapija tika izveidota kā īpaša apmācības un rehabilitācijas metode tieši bērniem ar autismu. Tā balstās uz kognitīvi – biheiviorāliem principiem, un ir ļoti mērķtiecīga, strukturēta un intensīva bērna apmācība. ABA ir ļoti efektīva metode saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošanai un nevēlamas uzvedības korekcijai. Ar ABA terapijas metodes palīdzību var izvairīties no bērna histērijām un uzbudinājuma mājās un sabiedriskās vietās, samazināt agresijas izpausmes, apgūt sadzīves un higiēnas prasmes, iemācīt bērnu paust savas intereses, kā arī sagatavot bērnu spēļu un mācību procesam.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” valdes locekle